• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysninger

Før du oppgir personopplysninger må du samtykke i personvernerklæringen.

Personvernerklæring

Denne erklæringen gjør rede for hvordan Universitets- og høgskolerådet (heretter "vi", "UHR", "oss") behandler personopplysninger som du oppgir i våre digitale skjema. Den følgende teksten forklarer hvordan vi ivaretar ditt personvern, og hvordan vi sørger for at behandlingen utføres etter gjeldende norsk lovverk.

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysningene du blir bedt om å oppgi i skjema gjør det mulig for UHR å saksbehandle din henvendelse og yte deg lovpålagte tjenester eller andre tjenester du har bedt om. Opplysningene du oppgir vil ikke bli brukt til andre formål. Opplysninger om deg og din familie kan også bli innhentet fra offentlige registre (Folkeregisteret, Kontakt- og reservasjonsregisteret) som en del av skjemautfyllingen. Opplysningene i skjemaet er obligatorisk å oppgi med mindre annet er angitt, men du har ikke plikt til å benytte våre digitale skjema.

Lagring av opplysninger

Opplysningene du oppgir i skjema blir i første omgang lagret hos ACOS AS på vegne av oss. De blir deretter overført til våre egne arkiv. Når opplysningene er overført til oss kan de bli slettet fra ACOS AS' systemer. Opplysninger om din brukerprofil blir lagret i ACOS AS' systemer på ubestemt tid, inntil du selv foretar sletting av din brukerprofil. Brukerprofilen består av: navn, adresse, e-postadresse og telefonnumre.

Sikkerhet

Alle opplysninger du oppgir overføres kryptert fra din enhet til ACOS AS' systemer, og derfra kryptert videre til oss. Opplysningene gjøres kun tilgjengelig for personell som har behov for å se disse, nærmere bestemt: arkivpersonell hos oss, saksbehandlere hos oss, teknisk personell hos ACOS AS (frem til dataene er overført), og teknisk personell hos oss. Opplysningene oppgis ikke til tredjeparter andre enn de som er nevnt her. Vi gjør også jevnlige risikovurderinger og sikkerhetstiltak for å sikre at opplysningene ikke kommer på avveie, ikke endres og at de er tilgjengelig for våre saksbehandlere.

Innsyn, sletting og retting

Du kan når som helst be om å få oppgitt opplysningene vi har registrert om deg. Du kan også be om at opplysninger skal bli slettet, eller korrigert dersom de er uriktige eller mangelfulle. Henvendelser om innsyn og sletting blir vurdert opp mot gjeldende lovverk. Krav om innsyn eller sletting kan bli avvist dersom andre lovpålagte forpliktelser forhindrer oss fra å etterkomme ønsket.

Samtykke

Ved å akseptere denne erklæringen samtykker du til den beskrevne behandlingen av de opplysninger du oppgir i skjemaet. Dersom du ikke samtykker til dette skal du ikke benytte digitale skjema, og kan isteden henvende deg til oss på annet vis.

Henvendelser

Universitets- og høgskolerådet
0155 Oslo
Sentralbord: 40 91 49 69
E-post:
postmottak@uhr.no